پذیرش اثر

1. پیشنهاد ترجمه تنها از طریق پر کردن این فرم امکان پذیر است.
2. بررسی پیشنهاد ترجمۀ کتاب، بین سه تا چهار هفتۀ کاری زمان می‌برد.
3. انتشارات کتاب کوله‌پشتی فعلاً در زمینۀ آثار تألیفی پذیرش اثر ندارد.
4. برای بررسی آثار، ارسال بخشی از نسخۀ لاتین در کنار نسخۀ ترجمه‎شده ضروری است.
5. در صورت پذیرش اثر، از سوی انتشارات با شما تماس گرفته خواهد شد.
6. در صورتی که بعد از زمان مقرر، تماسی حاصل نشد، متأسفانه اثر شما پذیرفته نشده است.