تماس با ما

021-66594810
13 مورد یافت شد

ترتیب :

اعلان قرمز              

اعلان قرمز

55000 (%20تخفیف)

44000 تومان

موجود
ناشر :
نویسنده : بيل براودر
مترجم : مهدی صادقی

سلفی ها              

سلفی ها

25000 (%20تخفیف)

20000 تومان

موجود
ناشر :
نویسنده : رودیگر لوهلکر
مترجم : على عبدالهى

پايان عصر قاجار              

پايان عصر قاجار

22000 (%20تخفیف)

17600 تومان

موجود
ناشر :
نویسنده : سيد مرتضى ميرحسيني
مترجم :

تو نباید بکشی              

تو نباید بکشی

30000 (%30تخفیف)

21000 تومان

به زودی
ناشر :
نویسنده : یورگن تودنهوفر
مترجم : حسین تهرانی

اعترافات آقاى ايكس              

اعترافات آقاى ايكس

7000 (%20تخفیف)

5600 تومان

موجود
ناشر :
نویسنده : رابرت اتكينسون
مترجم : سمانه حافظى نيا

۱۰ روز با داعش از درون حکومت اسلامی              

۱۰ روز با داعش از درون حکومت اسلامی

35000 (%15تخفیف)

29750 تومان

موجود
ناشر :
نویسنده : یورگن تودنهوفر
مترجم : على عبدالهى

آخرین بازی معمار ساواک              

آخرین بازی معمار ساواک

20000 (%30تخفیف)

14000 تومان

به زودی
ناشر :
نویسنده : مهرزاد قنبری
مترجم :

شیرعلم              

شیرعلم

17000 (%30تخفیف)

11900 تومان

به زودی
ناشر :
نویسنده : شهریار زمانی
مترجم :

سی قرن و سی حادثه              

سی قرن و سی حادثه

10000 (%30تخفیف)

7000 تومان

موجود
ناشر :
نویسنده :
مترجم :

از نادر تا آقامحمدخان              

از نادر تا آقامحمدخان

7000 (%30تخفیف)

4900 تومان

تمام شد
ناشر :
نویسنده :
مترجم :

اشكانيان و نخستين جنگ ايران و روم              

اشكانيان و نخستين جنگ ايران و روم

8000 (%40تخفیف)

4800 تومان

تمام شد
ناشر :
نویسنده : سيد مرتضى ميرحسيني
مترجم :

جنگهاى بزرگ تاريخ ايران              

جنگهاى بزرگ تاريخ ايران

7000 (%30تخفیف)

4900 تومان

تمام شد
ناشر :
نویسنده : سعيد پرهيزكارى
مترجم :

سفرهاى رضاشاه پهلوى به خوزستان و مازندران              

سفرهاى رضاشاه پهلوى به خوزستان و مازندران

18900 (%30تخفیف)

13230 تومان

تمام شد
ناشر : کتاب کوله پشتی
نویسنده : هارون وهومن
مترجم :
« < 1 > »   
تعداد کل صفحات : 1